www.SaeidZibakalam.ir
بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه رسمی دکتر سعید زیباکلام، استاد دانشگاه و اندیشمند معاصر آغاز به کار کرد. در این پایگاه آثار ایشان اعم از کتب، مقاله، سخنرانی، مصاحبه، پژوهش ها و … منتشر خواهد شد. همچنین این پایگاه راه ارتباطی آسان علاقه مندان برای ارتباط با ایشان است.
پایگاه رسمی دکتر سعید زیباکلام، استاد دانشگاه و اندیشمند معاصر آغاز به کار کرد.

در این پایگاه آثار ایشان اعم از کتب، مقاله، سخنرانی، مصاحبه، پژوهش ها و … منتشر خواهد شد.

همچنین این پایگاه راه ارتباطی آسان علاقه مندان برای ارتباط با ایشان است.

 

ارسال نظر