www.SaeidZibakalam.ir
بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب «عقل و استدلال و عقلانیت» تألیف دکتر سعید زیباکلام، استاد فلسفه دانشگاه تهران توسط نشر اسم منتشر شد. کتابِ«عقل و استدلال و عقلانیت» حاوی مجموعه تأملاتی است که دکتر سعید زیباکلام در سال‌های اخیر ذیلِ برخی آیات قرآن حکیم و نیز، اظهارات بعضی از برجسته‌ترین فیلسوفان و متفکران خطِ‌مقدمی معاصر غربی طرح و بحث کرده است. چنانکه […]
جلد کتاب عقل و استدلال و عقلانیتکتاب «عقل و استدلال و عقلانیت» تألیف دکتر سعید زیباکلام، استاد فلسفه دانشگاه تهران توسط نشر اسم منتشر شد.

کتابِ«عقل و استدلال و عقلانیت» حاوی مجموعه تأملاتی است که دکتر سعید زیباکلام در سال‌های اخیر ذیلِ برخی آیات قرآن حکیم و نیز، اظهارات بعضی از برجسته‌ترین فیلسوفان و متفکران خطِ‌مقدمی معاصر غربی طرح و بحث کرده است. چنانکه از نام کتاب پیداست، این تأملات عمدتاً بر موضوع «عقل و استدلال و عقلانیت» متمرکز شده‌اند. البته سبک خاص و ویژه نگارش کتاب، آن‌را از دیگر کُتُب فلسفی موجود در فضای فکری و آکادمیک ما متمایز می‌کند.

زیباکلام در آغاز کتاب، جامعه فکری معاصر ما را با این پرسش بنیانی مواجه می‌کند که «آیا لازم است متفکران، متکلمان، عالمان اجتماعی، مفسران، فقیهان، و فیلسوفانی که به‌نحوی نگاه به منابع و میراث فرهنگی-معنوی بومی دارند نظریه‌ای در باب عقلانیت دراندازند؟» (ص۹). و نهایتاً پاسخ خویش را با طرح پرسشی انکاری چنین صورت‌بندی می‌کند: «روشن است که می‌توان با غور و غواصی در جریان بسیار بی‌قرار، مواج و پرتحول عقلانیت در فلسفه و اندیشه غربی، آراء و اندیشه‌هایی را با عطف و نظر به آنها تحت عنوان نظریه‌ای در باب عقلانیت و یا، دقیق‌تر، تحت عنوان تمهیداتی جهت تقویم عقلانیتی اسلامی درانداخت. اما اینک از خود سؤال کنیم: چه ضرورتی دارد که نام آن مجموعه از تأملات و پژوهش‌ها را نظریه‌ای در باب عقلانیت و یا تمهیداتی جهت تقویم عقلانیتی اسلامی بگذاریم؟» (ص۱۲).

نشر اسم، کتاب «عقل و استدلال و عقلانیت» تألیف دکتر سعید زیباکلام را در نوبت چاپ اول با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.

نویسنده: دکتر سعید زیباکلام
انتشارات
: نشر اسم
چاپ اول
: ۱۳۹۵
محل انتشار: تهران
تعداد صفحه: ۱۹۲
شابک: ۵-۰-۹۵۰۵۰-۶۰۰-۹۷۸

 

ارسال نظر