www.SaeidZibakalam.ir
بسم الله الرحمن الرحیمبرای تماس با دکتر سعید زیباکلام یا از طریق فرم زیر اقدام نمایید و یا با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

ایمیل دکتر زیباکلام

کانال تلگرامی دکتر سعید زیباکلام
https://t.me/Szibakalam