آرشیو مطالب : دسته: رویدادها

تعداد مطالب این دسته 1 عدد می باشد
مهلکات پانزده‌گانه حکمرانی ما!
۱۴۰۱-۱۲-۰۴
مقاله‌ای در تحلیل وضعیت جمهوری اسلامی ایران

به تاکید تمام باید تصریح کرد که نه فقط عامّة مردمِ پیشاانقلاب، همان اکثریت مستضعف، هیچگاه خواهان هیچیک از ابربینشها و ابرسیاستهای ویرانگرِ ضدعدالتیِ افسادیِ اشرافیت‌‌پرورِ فقرومحرومیت‌زایِ راهبردی نظام نبودند که به جرات میتوان گفت هیچ یک از فعالان سیاسی و رهبران را هم نمیتوان تصور کرد حتّی به یکی از بینشها و ابرسیاستهای راهبردی امروز نظام باوری داشتند.