هفتۀ پیش، یکی از فعالان سیاسی ”گزارش جلسهٔ علی باقری با مدیران رسانه‌ای“ را برایم فرستاد. اگر فرض را بر این بگذاریم که اظهارات آن گزارش از آنِ آقای دکتر علی باقری کنی است در این صورت لازم می‌دانم پاره‌ای نکات را به بحث بگذارم.

1- علی باقری کنی در آن گزارش می‌گوید: «تارگت 60درصد اتفاقی بود که بسیار موثر بود. در متن آمده که اورانیوم تارگت 60درصد داخل ایران می‌ماند.»

– اگر منظور ایشان از ”تارگت“ هدف باشد، در این صورت این سوال مطرح می‌شود که این سخن چه معنی دارد هنگامی که چند سطر بعد وی اضافه می‌کند که «طبق برجام، اورانیوم غنی‌شده بالای 3/6 را از کشور خارج می‌کنیم»؟ اگر بناست خودِ اورانیوم غنی‌شده بالای 3/6 را از کشور خارج کنیم، «اورانیوم هدف 60درصد در داخل می‌ماند» چه اهمیتی دارد؟ آیا روشن است دقیقا چه چیز در ایران می‌ماند؟ ممکن است گفته شود توانایی غنی‌سازی 60درصد در داخل می‌ماند، که حیرتا، مگر هم اکنون این توانایی در داخل وجود ندارد؟ و مگر تداوم این توانایی به موافقت آمریکا نیاز دارد؟

– افزون‌تر، اساسا ماندن هدف 60درصد در داخل ایران، چه معنی دارد؟ آیا منظور اینست که آمریکا موافقت کرده ایران می‌تواند در آینده‌ای نامعلوم اورانیوم را 60درصد غنی‌سازی کند؟ یعنی، واقعا ایران اینقدر بدبخت و ذلیل شده که از حالا تعهد می‌کند میزان غنی‌سازی در آینده‌ای نامعلوم را باید با اجازه و موافقت آمریکا انجام دهد؟ امکان دارد آقای باقری تاثیر بسیار این اتفاق را بدانگونه که خود فهم کرده‌اند برای مخاطبان خود توضیح بدهند؟

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
شنبه ۱۴۰۱/۶/۵

به اشتراک بگذارید : | | |