دیروز هنگام تدفین یکی از بستگان در بهشت زهرا، بزرگوارِ پابه‌سن گذاشته‌ای، پس از سلام و چاق‌سلامتی، سرش را بیخ گوشم گذاشت و گفت: من از بچه‌محل‌های قدیم شما هستم. و بعد پرسید: ”وضع مملکت کی درست میشه؟“
گفتم: هر وقت مردم تصمیم بگیرند و دوباره به عرصۀ سیاست برگردند و اعمال قدرت و اراده کنند.
گفت: ملت که اینکار را چهل و سه چهار سال پیش کرد. بازهم باید فداکاری و ایثار کند؟
گفتم: اما ملت پس از برداشتن گام اول انقلاب در بهمن 57، سیاست و قدرت را در اختیار طبقۀ روحانیت قرار داد و از عرصۀ سیاست خارج شده یا فرمانبردار آن طبقه شد و یا به زندگی کاملا فردی خصوصی مشغول گردید.
گفتم: اسم حضور و اعمال قدرت و نظارت در عرصۀ سیاست را فداکاری و ایثار بگذارید یا نگذارید، تفاوتی نمی‌کند: هرگاه ملّتی سرنوشت خود را به دست گروهی از معتمدان خود بسپارد و صحنۀ سیاست (شامل نظارت بر سیاست) را ترک کند و یا تدریجا به لطایف‌الحیلی وادار به ترک شود، استبداد و خودکامگی حاکمان اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
گفتم: خواه معتمدان آخوند باشند و خواه فکل‌ـ‌کراواتی، خواه شعار اسلام و ایمان و آزادی بدهند و خواه شعار توسعه و پیشرفت و آزادی، خواه شعار ”سیاست ما عین دیانت ماست“ بدهند و خواه شعار پیروی از عقل و عقلانیت مدرن بدهند و چهار نعل به دنبال فرهنگ و تمدن غربیان افتاده باشند، در هر حال هر گاه ملّت به جریانی، فکری، یا قشر و طبقه‌ای اعتماد دربست کرد و صحنۀ سیاست و قدرت را ترک کرد با دست خویش، خود را به مهلکۀ استبداد و فقر و فلاکت و نفی حقوق و اقتدار خود افکنده است.
گفتم: برای من مثل روز روشن است که در صورت تداوم سبک حکمرانی جاریِ طبقة ممتازۀ روحانیت، قدرت و حکمرانی آتی در دستان رجالی قرار خواهد گرفت که شعارشان عقل و عقلانیت مدرن است و الگویشان هم جوامع غربی.
گفتم: سوال بی‌نهایت بنیانی و سرنوشت‌ساز اینست که آیا ملّت اختیار و اقتدار خود را باردیگر بدست این رجال خواهد داد و خود را از مشارکت در حکمرانی برکنار خواهد کرد؟

والسلام علی من تبع الهدی
جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱

به اشتراک بگذارید : | | |