نویسنده: پروفسور اندرو لوین
مترجم: دکتر سعید زیباکلام
انتشارات
: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت)
چاپ اول
: ۱۳۸۰ (چاپ دوم: ۱۳۹۰)
محل انتشار:تهران
تعداد صفحه: ۳۱۲
شابک: ۴-۵٠٨-۴۵٩-٩۶۴
قیمت: ۳۹۰۰۰ ریال

عنوان کتاب اصلی: Liberal Democracy : A Critique of Its Theory

شرح پشت جلد کتاب:

نظریه لیبرال دموکراسی کتابی است مبنایی در تشریح و تحلیل انتقادی دو شاه بال نظریه لیبرال دموکراسی (لیبرالیسم و دموکراسی)‌ و ارزیابی تحلیلی پیوند و امتزاج آنها. پروفسور اندرو لوین در بخش نخست کتاب، تحلیلی از هسته محوری نظریه لیبرال دموکراسی و پیش فرض های مبنایی آن: آِزادی، تعلقات (منافع) و اختیار معقول ارائه می کند. در بخش دوم، پیوند لیبرالیسم و دموکراسی و سازگاری درونی نظریه حاصل شده لیبرال دموکراسی ارزیابی می شود. برای این منظور، لوین معضلات ماندگار فلسفه سیاسی – یعنی تصمیم گیری مردمی و نهادهای نماینده و تمییز حیطه خصوصی از عمومی – را تحلیل می کند. سپس حقوق بشر را که ربط و نسبت نزدیکی با امور و مسائل معاصر ما دارد مبسوطا به بحث می گذارد

در بخش نهایی، لوین از محاسن و معایب لیبرال دموکراسی صرف نظر کرده، تاثیر بالفعل نظریه را در جهان واقعی سیاست مورد کاوش قرار می دهد. برای این مقصود، وی ربط تاریخی میان لیبرال دموکراسی و سرمایه داری را تحلیل می کند و سپس تلاش می کند تا آراء مکفرسون را که در نقد و تعدیل نظریه لیبرال دموکراسی طرح شده، نقادانه تحلیل کند.

اندرو لوین دکتری خود را در سال ۱۹۷۱ از دانشگاه کلمبیا در نیویورک اخذ کرد و هم اکنون استاد صاحب کرسی دانشگاه ویسکانزین-مدیسون است. حوزه‌های تخصصی وی عبارت‌اند از: فلسفه اجتماعی و سیاسی، فلسفه اخلاق و فلسفه علوم اجتماعی، تاکنون از وی نه جلد کتاب انتشار یافته که از جمله آنهاست: سیاست خودمختاری (۱۹۷۶)، پایان دولت (۱۹۸۷)، خواست عموم: روسو، مارکس، کمونیسم (۱۹۹۳)، باز اندیشی برابری لیبرالیستی: از منظری «آرمانی» (۱۹۹۸) و تکوین فلسفه سیاسی جدید. همچنین از وی سی و سه مقاله تحقیقی در مجلات تخصصی بین‌الملل انتشار یافته است.

فهرست :

یادداشت قدردانی مؤلّف
یادداشت مترجم
مقدمه مترجم
مقدمه

بخش اول: نظریه محوری و مبانی آن

فصل یکم: چهارچوب کلّی نظریه لیبرال دموکراسی
فصل دوم: آزادی
فصل سوم: منافع (تعلّقات)
فصل چهارم: اختیار معقول

بخش دوم: پیوند لیبرالیسم و دموکراسی

فصل پنجم: طرح لیبرال دموکراسی
فصل ششم: خصوصی و عمومی
فصل هفتم: حقوق
فصل هشتم: نمایندگی

بخش سوم: لیبرال دموکراسی به منزله سیاست

فصل نهم: آزادی و استثمار
فصل دهم: فراتر از لیبرال دموکراسی

نتیجه‌گیری
یادداشتها
واژه‌نامه انگلیسی ـ فارسی
واژه‌نامه فارسی ـ انگلیسی
فهرست منابع
فهرست موضوعی
فهرست اسامی

علاقه مندان برای خرید آنلاین این کتاب می توانند به سایت انتشارات سمت مراجعه نمایند.

به اشتراک بگذارید : | | |